Graag stellen we ons even aan u voor!

Het SOLTA-team

 

Isabelle De Smet, erkend klinisch psycholoog volwassenen, erkend psychotherapeut en coördinator praktijk Solta

 

Daisy Van Canegem, erkend klinisch psycholoog kinderen, jongeren en (jong)volwassenen, psychotherapeut i.o.

 

Mathieu Van Rentergem, erkend klinisch psycholoog volwassenen, erkend psychotherapeut

 

Aranka van Dongen, erkend klinisch psycholoog (jong)volwassenen


Loes Bové, erkend klinisch psycholoog kinderen, jongeren en (jong)volwassenen

 

Roos Elfrink, erkend orthopedagoog voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen, psychotherapeut i.o.


Geert Vercruysse, erkend psycholoog volwassenen


 

Zie hieronder voor meer informatie over wie we zijn!

 

Graag stellen we ons wat nader aan u voor :

____________________________________________________________________________________________________________________________________________




Mijn naam is Isabelle De Smet, erkend klinisch psycholoog en psychotherapeut voor (jong)volwassenen


Geboren in °79, gehuwd, mama van twee kinderen en coördinator van Solta


Ik ben master in de klinische psychologische wetenschappen alsook gepostgradueerd in de cognitieve gedragstherapie. 

Na mijn studies ging ik meteen aan de slag als psycholoog in een centrum voor leerlingenbegeleiding. Daarnaast deed ik in die jaren ook ervaring op als psychotherapeut binnen een therapeutisch centrum. Na deze jaren ervaring, vond ik in 2012 de tijd rijp om mijn eigen praktijk op te starten.

 

Ondertussen schoolde ik mezelf bij met tal van opleidingen, en leerde ik uitgebreid werken met mensen die problemen ervaren met angst. Een problematiek die ik hoog in het vaandel draag en waarvan ik weet dat ik de mensen echt vooruit help.

 

Van daaruit groeide de passie om, naast mijn reeds langer bestaande praktijk 'inter-actie', een groepspraktijk op te starten rond angst, genaamd SOLTA. Dit, met als doel om nog meer kwaliteit te kunnen bieden rond angst, samen met mensen die hier ook door gepassioneerd zijn. Op die manier is onze expertise alleen maar meer gegarandeerd en hoop ik jullie met nog meer garantie te kunnen helpen in het loskomen van jouw angsten of die van jullie naasten.

________________________________________________________

Mijn naam is Daisy Van Canegem, klinisch psycholoog en cognitief gedragstherapeut i.o.

 

Mijn visie in mijn beroep is dat elke persoon uniek is in zijn proces. Sommige mensen lijken zonder al te veel nadenken elke uitdaging aan te gaan. Anderen staan vaker stil bij nieuwe stappen of hebben moeite om bepaalde drempels over te steken. Het opsporen en behandelen van personen met moeilijkheden is voor mij als klinisch psycholoog een droom die uitkomt. Na mijn studies heb ik mijn expertise verfijnd met vrijwilligerswerk en bijscholingen. Concreet sta ik in voor de behandeling van kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met diverse angst-gerelateerde problemen zoals fobieën, sociale angst, faalangst, nachtmerries en dergelijke meer. Ik werk voornamelijk vanuit een gedragstherapeutische visie, (gecombineerd met spel bij kinderen). Sinds 2018 ben ik ook gestart met een bijkomende psychotherapie-opleiding in de cognitieve gedragstherapie. Verder vind ik het belangrijk om betreffende kinderen ouders en/of andere zorgfiguren te betrekken bij het behandelingsproces. Ik nodig hen graag regelmatig uit om te vertellen over vorderingen en te luisteren naar bezorgdheden en vragen. Ten slotte hoop ik een veilige haven te creëren waar kinderen, jongeren, (jong)volwassenen en ouders welkom zijn om hun verhaal te brengen.

_________________________________________________________

Mijn naam is Mathieu Van Rentergem, erkend klinisch psycholoog voor volwassenen en erkend psychotherapeut. 

 

Als psychotherapeut werk ik rond verschillende vormen van angst, maar ook daaraan gekoppelde problemen zoals bijvoorbeeld depressie, zingevingsvragen en persoonlijke groei.

Daarnaast ben ik ook vertrouwd met het werken rond zelfvertrouwen, assertiviteit en andere emotionele problemen (agressie, woede, ...). Verder heb ik ervaring met relatieproblemen nav ASS of andere problematieken van één van de partners.

 

Na mijn opleiding tot klinisch en ontwikkelingspsycholoog aan UGent, startte ik mijn loopbaan in het bedrijfsleven in een leidinggevende functie met commerciële opdrachten. De overstap naar human resources diensten bracht me weer dichter bij psychologie, door de nadruk te gaan leggen op begeleiden, coachen en trainen zowel individueel als in groep, naast werving en selectie.

In 2009 werkte ik mijn opleiding tot integratief psychotherapeut af en later volgde ik ook een opleiding tot systemic NLP master practitioner, zodat ik technieken uit coaching en cognitieve gedragstherapie kan combineren.

 

Naast mijn psychotherapeutisch werk, werk ik in mijn praktijk ook vanuit mijn HR-ervaring met mensen in een overgangsproces (outplacement of VDAB-loopbaanbegeleiding) en werkgerelateerde vragen mbt stress, burn-out, work-life balance, persoonlijke efficiëntie, leiding geven, gesprekstechnieken, omgaan met agressie. Verder coach ik (startende) zelfstandigen en begeleid ik mensen in hun terugkeer naar werk na bvb. een burnout.  Mijn aandacht gaat steeds uit naar zelfsturing of persoonlijk leiderschap en communicatie in al zijn facetten.

 

 

 

___________________________________________________________

Mijn naam is Aranka van Dongen, erkend klinisch psycholoog voor (jong)volwassenen. 

 

Vanaf het moment dat ik besefte dat archeologie niet zo spannend was zoals in de films, heb ik mijn kinderdroom verschoven naar psycholoog. Zolang dat ik me kan herinneren heb ik me altijd vragen gesteld naar het 'waarom' van een bepaald gedrag. Nadien uitte zich dat in de wens om mensen te helpen en naar ze te luisteren. Ik was dan ook trots om die droom te verwezenlijken en écht als psycholoog aan de slag te kunnen. 

 

Ondertussen leerde ik al heel wat bij. Mijn interesse ligt hierbij vooral in de cognitieve gedragstherapie. Mijn traject is gestart als therapeute bij een zeer uitdagende en spannende doelgroep, waar technieken als relaxatie en emotieregulatie veel werden gebruikt. Daarnaast ben ik werkzaam als psycholoog in een algemeen ziekenhuis, waar ik kennis heb vergaard van allerlei verschillende problematieken. Dit traject heeft me geleid tot de praktijk Solta, waarin ik kan luisteren naar uw verhaal en samen met u op zoek kan gaan naar het waarom om zo te zoeken naar een voor u passende oplossing. 

 

 


___________________________________________________________

Mijn naam is Roos Elfrink,  erkend orthopedagoog en psychotherapeut i.o.


Ik werk in de praktijk met kinderen, jongeren en jongvolwassenen


Al van jongs af aan was het mijn droom om kinderen en jongeren te begeleide die omwille van uiteenlopende moeilijkheden vast (dreigen te) lopen. Ik heb mij eerst geschoold in de begeleiding van jongeren en jongvolwassenen en schoolde me later bij in de begeleiding van kinderen en gezinnen. Naast mijn studies deed ik ervaring op als orthopedagoog en contextbegeleider binnen de jeugdzorg en het buitengewoon onderwijs. Momenteel volg ik aanvullend een vierjarige psychotherapeutische opleiding. 


ik werk in de praktijk met kinderen, jongeren en jongvolwassenen aan allerhande angstgerelateerde problematieken zoals faalangst, fobie, angst om (alleen) te gaan slapen, piekeren, ... . Hierbij vind ik het beangrijk om samen met jou en (eventueel) de belangrijkste personen rondom je te vertrekken vanuit je krachten en competenties.  

 

                                                                                                                                   




Registratienummer: VVO1910963


___________________________________________________________


Mijn naam is Geert Vercruysse,  erkend klinisch psycholoog


Ik ben geboren in 1968 en afgestudeerd als psycholoog in 1991. Ik ben samenwonend, en plus-papa van twee volwassen zonen.

Ik begeleid (jong-)volwassenen (en koppels in hun relatie).

Naast goed functioneren vind ik het belangrijk dat mensen zich kunnen ontplooien en hun volle potentieel leven. Het ultieme doel in het leven is “gelukkig zijn”! Wat hieraan voorafgaat is voldoening en tevredenheid ervaren in alles wat je doet in je leven. Soms loop je vast in dit natuurlijke proces: door ziekte, door gebeurtenissen ivm werk of familie, door de mensen met wie je omgaat... Dan kan je te maken krijgen met storende emoties, negatieve gedachten of fysieke klachten, en het allemaal niet meer zien zitten. Dit gaat vaak gepaard met angst.


Via begeleiding kan je inzicht krijgen en met je storende gedachten en emoties leren omgaan. Door dan nieuwe keuzes te maken en de gepaste acties te ondernemen kan je de natuurlijke stroom van je leven weer op gang krijgen. (Bij koppels besteed ik in het bijzonder aandacht aan een goede communicatie.)

Mijn begeleidingen vertrekken vanuit een integrale visie. De basis is cognitieve gedragstherapie, en ze worden waar nodig aangevuld met technieken en zienswijzen vanuit andere therapierichtingen en levensbeschouwelijke stromingen.


De eerste 15 jaar van mijn loopbaan speelden zich af in toonaangevende bedrijven in HR-functies (recrutering & selectie, coaching, training en beleidsadvies). Na wat we nu een burn-out zouden noemen heb ik me geherorieënteerd naar mijn eerste liefde: “mensen begeleiden”, en heb ik in 2006 mijn eigen praktijk gestart. Ik heb me bijgeschoold via langdurige opleidingen in integrale therapie en in lichaamsgerichte therapie (Centering®). Daarnaast volgde ik opleidingen in hypnotherapie en Emotional Freedom Techniques (EFT).


In 2018 verhuisden we van het Meetjesland naar de Vlaamse Ardennen en groeide het verlangen om, naast mijn eigen praktijk, meer samen te werken met collega’s, zo ben ik in 2019 in de groepspraktijk SOLTA ingestapt.

 

 

                                                                                                                                   





___________________________________________________________________________